Krok správným směrem

Rozhodnutí zhodnotit, jaký máte vztah s Bohem, se rovná obrovskému vykročení kupředu Jeho směrem. Vyžaduje od nás, abychom o Něm uvažovali, a mít Ho na mysli je vlastně skutek poslušnosti, který vede k požehnáním. (Viz NaS 6:36.) Následující příslib od Spasitele platí i pro náš vztah s Nebeským Otcem: „Přibližte se mi, a já se přiblížím vám; hledejte mne pilně, a naleznete mne; proste, a obdržíte; klepejte, a bude vám otevřeno.“ (NaS 88:63.)

Náš vztah s Bohem je oproti našim vztahům zde na zemi rozdílný, i když je podobný v jednom směru: vyžaduje péči. Některé základní stavební kameny zdravých pozemských vztahů, jsou stejné jako ty, které nám pomáhají zůstat nablízku našemu Nebeskému Otci. Mezi tyto kameny patří komunikace, láska, služba a čas.

Zde jsou čtyři otázky, které si může každý z nás položit, abychom posoudili a posílili svůj vztah s Bohem.

Jak jste na tom s komunikací?

Každý z nás si může být jistý, že nám Nebeský Otec vždy naslouchá, a že s námi bude komunikovat tak dlouho, dokud ho budeme ochotni poslouchat. Pro mnoho lidí je jednodušší na Boha mluvit, než mu naslouchat. Možná si říkáte: „Jak mohu rozpoznat Jeho hlas?“ Nejjednodušeji ho můžeme rozpoznat tím, že všechny dobré věci přicházejí od Něj (viz Jakub 1:17) – dobré myšlenky, pocity a zkušenosti. Když se v životě naučíte vnímat dobré věci, začnete chápat, co to znamená vidět ruku Boží.

Pociťujete vzájemnou lásku?

Myslíte si, že Bůh ví o lásce, kterou k Němu pociťujete? Snažíte se pociťovat Jeho lásku? Spasitel učil, že nejdůležitějším přikázáním je: „milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou“ (Marek 12:30). Když je láska ve vztahu vzájemná, roste. Takže pokud chceme, aby láska mezi námi rostla, musíme přijít na způsob, jak mu můžeme naši lásku a oddanost projevovat. Spasitelova slova nám poskytují úžasný návod, jak můžeme začít: „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.“ (Jan 14:15.) Když dodržujeme přikázání Nebeského Otce, je to, jako bychom mu říkali: „Mám tě rád.“

Udělali jste pro někoho v poslední době něco dobrého? Když sloužíme druhým, je to, jako bychom sloužili Nebeskému Otci. (Viz Mosiáš 2:17.) Když se sami sebe ptáte, jak jste v poslední době sloužili Bohu, musíme se sami sebe ptát, jak jste se zajímali o druhé. Přeje si, abychom vždy milovali druhé a pomáhali si. Takže pokud chcete posílit vztah s Nebeským Otcem, najděte někoho, komu můžete sloužit.

Přemýšlíte, co Bůh v poslední době udělal pro vás? Snažte se sčítat požehnání. Bůh odměňuje své děti, které vyjadřují lásku skrze vděčnost.

ježíš Kristus u dveří

Ježíš Kristus čeká, až mu otevřeme dveře

 

Trávíte spolu čas?

Nebeský Otec do našeho života nepřijde bez pozvání. Stejně jako Spasitel bude trpělivě klepat a čekat, dokud mu nepřijdeme otevřít: „Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zjevení 3:20.)

S naším Otcem v nebi můžeme na mnoha místech a mnoha způsoby strávit kvalitní čas. Vždy je připraven pomoci. Jsme nabádáni, abychom kráčeli životem s modlitbou v srdci. (Viz 3. Nefi 18:19.) Což je ideální způsob, jak se můžeme přiblížit k Nebeskému Otci, a zároveň, jak se on může přiblížit k nám.

 

Tento článek původně napsala Lynda Clyde a byl publikován na stránkách lds.org/blog. Do češtiny ho přeložila Alžběta Vargová.