Pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů obecně platí, že slovo Bůh označuje Elohima, Otce našich duchů. Duch Svatý je často označován jako „Duch Boží“. To proto, aby to vyjádřilo „Ducha Elohima.“ Právě Duch Svatý je ten, skrze koho komunikujeme s Bohem, a přináší nám do života Boží vliv a vedení. Přináší nám útěchu, když se trápíme, nebo nás inspiruje, když si s něčím nevíme rady.

Má Duch Svatý fyzické tělo?

Narozdíl od Ducha Svatého mají Otec, stejně jako Syn, fyzické tělo. Takže jsou oba tak nějak limitováni tím, že nemůžou být na více než jednom místě najednou. Kdyby se něco takového stalo, nebylo by to logické. Ale tím, že duch Svatý nemá fyzické tělo, je schopen po celém světě najednou rozšířit Elohimův vliv, sílu, moudrost. Duch Svatý dostal od Otce důležitý úkol. Každý den naprosto dokonale (klíčové slovo) zvelebuje své povolání. A vždy tomu tak bylo.

holka se modliDuch Svatý je bytost bez těla, která nám mimo jiné pomáhá komunikovat s Bohem.

Tři oddělené bytosti

Věříme, že jednorozený Syn – Ježíš Kristus – a Duch Svatý jsou od Otce oddělené bytosti. I když často také označujeme jak Syna, tak Ducha Svatého za bohy. Jaký je důvod? Protože oni dokonale pracují s Otcem, naprosto dodržují všechna Jeho přikázání a dokonale rozumí Plánu spasení.

Chtěla bych rychle poukázat na to, že Duch Svatý není zcela jedinečný ve své pozici jako Bůh, který nemá fyzické tělo. Ježíš Kristus byl ve Starém zákoně znám jako Jehova, „Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův.“

Nuže, z výše uvedeného popisu vyplývá, že Duch Svatý je člen Božstva, který ačkoliv nemá fyzické tělo, byla mu božsky udělena práva a moci, která jsou vhodná k jeho pozici.

 

Tento článek napsala Dáša Dynková.