Můj dospívající syn se mne jednoho dne zeptal, „Jak poznám, že jsem cítil Ducha Svatého?“.  Zpanikařil jsem, odešel jsem do své pracovny a napsal knihu. Rozpoznání a porozumění tomu, jak cítíme Ducha, je celoživotní snahou a mnohokrát jsou tato pohnutí tak jemná, že si nejsme jisti, jestli jsme vůbec něco cítili. Zde je výňatek z knihy „Jak zjistím, jestli vím?”.

people 31
Nejčastěji, když mluvíme o svědectví, máme na mysli pocity. Mluvíme o tom, že jsme „cítili Ducha” nebo se „cítili dobře” ohledně rozhodnutí nebo jsme „cítili inspiraci” něco udělat. A přesto, když se snažíme vysvětlit, jak jsme se cítili nebo jaký přesně to byl pocit, zjistíme, že je to velice obtížné. Prezident Boyd K. Packer učil:

Nemáme slov (a ani písma jich nemají), která by perfektně popsala Ducha Svatého. Písma obecně používají slova hlas, které to úplně nevystihuje. Toto jemné, vybrané duchovní spojení není viděno našima očima ani slyšeno našima ušima. A přestože je popsáno jako hlas, je to hlas, který spíše cítíme, než slyšíme (That All May Be Edified, 335).

Na pocítění Ducha potřebujeme praxi, trpělivost a vytrvalost. Mnoho z nás už to pocítilo, ale nerozpoznali jsme to. Jinými slovy to známe, že to známe, ale nevíme o tom. Naučit se umět pocítit Ducha je celoživotním procesem. Takže jaký je to pocit cítit Ducha?

Pocit hoření v nitru

Pravděpodobně nejčastěji popisovaný pocit, když mluvíme o svědectví je „hoření v nitru tvém”. Tento výraz je použit v Nauce a smlouvách, týkajíce se překladu Knihy Mormonovi (viz NaS 9:8). Také byl použit v Novém zákoně, kde se popisuje doba, kdy vzkříšený Ježíš kráčel po cestě do Emauz se dvěma učedníky, kteří ho nepoznali. Poté, co Ježíš odešel, řekli jeden druhému, „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma?” (Lukáš 24:32).

Mnoho z nás doufá, touží a modlí se o toto “hoření”, které je silným svědectvím a někteří z nás jsou odrazeni, když nepříjde. Dokonce se můžeme cítit zahanbeně nebo se strachovat, že jsme méně duchovní než ostatní, protože v nás naše srdce nikdy nehořelo. Naší chybou je předpokládat, že svědectví o Duchu musí být ono hoření v nitru. Pokud jste nikdy hoření popsané v těchto verších nepocítili, neznamená to, že jste nikdy nedostali potvrzení, že ho nejste hodni, nebo že nemáte svědectví. Nenechte se odradit, jste v dobré společnosti. Starší Dallin H. Oaks učil:

Potkal jsem lidi, kteří mi říkali, že nikdy neobdrželi svědectví od Ducha Svatého, protože nikdy nepocítili „hoření z jejich nitra”. Co vlastně „hoření v nitru” znamená? Musí to být pocit kalorického tepla jako hoření produkované spalováním? Pokud je toto ten význam, nikdy mi nitro nehořelo. Zajisté slovo „hoření” v této souvislosti znamená pocit útěchy a klidu. A to je svědectví, které se dostane mnohým. Tímto způsobem funguje zjevení. Tichý, jemný hlas je skutečně právě takový – tichý a jemný (Ensign, March 1997, 13).

 

Burning inside

Při studiu písem můžeme cítit nabádání a vliv Ducha Svatého

Mluvíme o tom, že jsme „cítili Ducha” nebo se „cítili dobře” ohledně rozhodnutí nebo jsme „cítili inspiraci” něco udělat. Hoření v nitru způsobené Duchem.

Starší Jay E. Jensen sdílil tuto poznámku jiného člena Kvora dvanácti:

Když jsem tak cestoval po všech částech Církve, potkal jsem poměrně málo lidí, kteří zažili toto hoření nitra. Ve skutečnosti ke mně mnoho lidí přišlo s tím, že se stali otrávenými, protože nikdy nezažili tento pocit, přestože se po dlouhou dobu modlili a postili (Ensign, April 1989, 21-22).

Znám lidi, kteří tvrdí, že cítili toto pálení, ale také znám mnoho lidí, kteří ho nikdy nepocítili. A to je v pořádku! Už jste někdy slyšeli někoho říct, „To je u srdce hřející pocit”? Mají na mysli, že jejich srdce doslova hřálo nebo je to jen slovní spojení? Možná se projevy „hoření v nitru” mohou pohybovat kdekoli v rozmezí od hřejivého pocitu u srdce až po fyzický pocit tepla.

Jeden z nejdůležitějších principů k naučení ve vaší snaze o duchovní poznání je, že Pán komunikuje s různými lidmi různě. Opět platí, že svědectví Ducha není omezeno jen na „hoření v nitru”.

V budoucích článcích budeme mluvit o některých dalších pocitech, které mohou přijít, když cítíme Ducha – jako jsou pokoj, radost a osvícení.

Článek byl zkopírován z johnbytheway.com