Zatímco modlitba má jiné podoby pro různé lidi, Mormoni věří, že modlitba je v její základní podobě, rozhovor mezi vámi a vaším Nebeským Otcem. Ovšem i zde, stejně jako v jakémkoli jiném rozhovoru, může být těžké rozeznat, zda to k něčemu vede, obzvláště pokud nemůžeme vidět toho člověka, s kterým mluvíme. Zde je několik ukazatelů, které Vám pomohou poznat, jak moc dobří jste v modlení.

Vaše modlitby jsou jako rozhovor

Modlitba je jeden z nástrojů, které nám pomáhají vybudovat vztah s naším Otcem v Nebi. Proto není pochyb, že se můžeme cítit trošku nesví, když se modlíme poprvé. Nicméně, jak si budujeme vztah s Bohem, „modlitba se pro nás stane instinktivní a přirozenou záležitostí“ (Biblický slovník, „Modlitba“). Stejně jako Mojžíš, budeme schopni mluvit s naším Nebeským Otcem, jako „mluví člověk s přítelem svým“ (Exodus 33:11) Nebeský Otec nejenže slyší naše modlitby, on na ně dokonce i odpovídá.

Máte víru, že odpovědi přijdou a jste ochotni podle nich jednat

Tyto odpovědi nepřicházejí pouze na základě vyslovených modliteb, ale až poté, co budeme ochotni následovat Boží příkazy, které nám jsou dány. Henry B. Eyring z Prvního předsednictva řekl, že když se modlíme s odhodláním jednat, náš Otec v Nebi nám odpoví skrze myšlenky vložené do naší mysli, které jsou doprovázeny pocity. Například můžete mít nutkání udělat něco konkrétního, jako navštívit kamaráda. Nebo můžete cítit, že rozhodnutí, které se chystáte udělat, není správné. Tyto myšlenky a pocity vám pomohou rozpoznat, co po vás Pán chce, abyste udělali.

Když odpovědí nepřichází hned, pokračujete vpřed s vírou

Apoštol David A. Bednar řekl: „Smysluplná modlitba vyžaduje svatou komunikaci a zasvěcenou práci“. Nemůžete mít smysluplný rozhovor s Bohem, pokud se o něj nesnažíte. Vyžadovaná velikost úsilí se však může lišit. Toto úsilí může zahrnovat odvahu se vůbec pomodlit nebo se po nás může chtít, abychom se pokusili najít řešení na daný problém ještě předtím, než se obrátíme v modlitbě na Nebeského Otce. Nicméně, naše odpovědi nemusí vždy přijít, zatímco klečíme na kolenou. Pokud je tohle náš případ, měli bychom jednat ve víře a s důvěrou, že Pán nám odpoví v jeho příhodném čase.

Lehiho sen stromu života

Strom života


 

Pokládáte ty správné otázky

Někdy se stává, že nedostaneme odpovědi ihned, protože nepokládáme ty správné otázky.Apoštol Richard G. Scott učil „Klíčem ke zlepšení modlitby je naučit se klást správné otázky.“ Řekl: „Zvažte tuto změnu přestat žádat o to, co chcete vy a místo toho poctivě hledat to, co chce pro vás on.“ V časech, kdy se naše touhy zcela nesjednocují s tím, co je nám Nebeský Otec ochoten dát, je důležité si pamatovat, že Bůh nás miluje a ví přesně, co nám přinese tu největší radost.

 

Začínáte důvěřovat Pánu

V Přísloví 3:5-6 se píše: „Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.“Když se modlíme, vkládáme víru v Boha. Když nám odpovídá, naše víra v něj roste. Jakmile následujeme jeho doporučení, daří se nám našeho Nebeského Otce lépe poznat a tím se i naše důvěra v něj prohlubuje. Když přehodnotíme naše modlitby, Pán nám dá vědět, kde a co můžeme zlepšit. S jeho pomocí, ho budeme moci poznat a důvěřovat mu, stejně jako Otci nebo příteli.

Zkopírováno z mormon.org