Písma jsou jakékoli záznamy o jednání Boha s Jeho dětmi, tak jak je zaznamenali proroci pod vlivem Ducha Svatého. Za nejznámější písma se označuje např. Bible – Starý a Nový zákon, Kniha Mormonova atd.

Písma nám otevírají dveře ke zjevení

Když čteme písma, jsme vnímavější Duchu Svatému. Duch Svatý je v písmech popisován jako rádce a utěšitel (Jan 14:26). Duch Svatý také svědčí o pravdě a Ježíši Kristu. Duch Svatý nám pomáhá poznat Boží vůli a také nám může pomáhat i v každodenních záležitostech. Dokážeme díky němu rozpoznat, co si Bůh přeje, abychom se z písem naučili a jak se máme rozhodovat, ukáže nám „všechny věci, které máme činiti“ (viz 2. Nefi 32:1–5). Nemají všechny tyto vlastnosti Ducha nějaký společný rys? Ano! Díky ním můžeme poznat, co máme dělat a přesně tomu se říká zjevení.

Pomáhají nám poznat pravdu

Helaman o písmech napsal: „Kdokoli si to přeje, může se chopiti slova Božího, které je živé a mocné a které rozetne vedví veškerou vychytralost a pasti a nástrahy ďáblovy a povede člověka Kristova…“. (Helaman 3:29)

Satan se nás snaží všemi způsoby svést z cesty k Bohu. Snaží se, aby to, co je špatné, vypadalo jako něco, co je dobré a to, co je dobré, aby vypadalo jako něco špatného. Když se díváme kolem nás, můžeme najít spoustu příkladů věcí, které se ve velice krátké době změnily z nemorálních na morální a ti, co podle nich stále žijí jsou nemoderní a nezapadají.

Díky písmům můžeme i přes rostoucí nátlak a Satanovo svádění lépe rozpoznat pravdu a ďáblovy nástrahy.

kristus žijeHlavní důvod, proč proroci psali písma, bylo, aby svědčily o Kristu

Svědčí o Ježíši Kristu

Ale hlavním důvodem, proč proroci písma psali, bylo, aby svědčily o Kristu a pomáhaly nám vědět, jak k Němu přijít a obdržet věčný život.

Prorok Nefi napsal: „A my mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly věděti, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých.“ (2. Nefi 25:26.)

Pouze skrze Ježíše Krista můžeme získat odpuštění hříchů a vrátit se k Nebeskému Otci.

Jak často je máme studovat?

Novodobí i dávní proroci nás vyzývají k tomu, abychom písma studovali často. Ideálně každý den. Měli bychom je studovat jak sami, tak s rodinou. Když se ale zamyslíme nad požehnáními a tím, co nám studium písem může přinést, tak přemýšlím nad tím, proč by někdo studium písem chtěl odkládat anebo je nečíst vůbec. Co vám přináší studium písem a jak jsou pro vás důležitá? Dejte nám vědět v komentářích.

 

Tento článek napsal Zdeněk Šindýlek.