Už jste se někdy ptali sami sebe, proč vaše modlitby nefungují vždy a hned? Proč se někdy zdá, že si nás Bůh nevšímá, když se k němu modlíme a procházíme zkouškami?

Bůh ví, co je pro nás nejlepší

Pokud máte děti, tak určitě víte, že často chtějí věci, které ne vždy jsou pro ně dobré. Ne vždy jsou si schopné uvědomit, co to pro ně bude znamenat v budoucnu, jak je to ovlivní a nakolik by to změnilo jejich život. Proto dobří rodiče nedávají svým dětem vždy to, co chtějí, ale to, co je pro ně nejlepší.  Stejné to je i s Bohem. Bůh nás stvořil, je náš milující rodič a je vševědoucí. On ví, co je pro nás nejlepší, ví, kdy je to pro nás nejlepší, a také ví, co by nám mohlo ublížit. Ne vždy chápeme plný rozsah Jeho plánu a často si neuvědomujeme všechny souvislosti toho, co se právě děje.

Stejně tak je to i s našimi modlitbami. Bůh nám dává to, co je pro nás nejlepší, a ne to, co zrovna teď chceme. Jsme děti Boží a On pro náš dělá vždy to, co je pro nás nejlepší, v čase, kdy je to pro nás nejlepší.

V Jeho čas, dle Jeho vůle.

Bůh je Bohem lásky a o každého z nás se stará individuálně. Slyší všechny naše modlitby, ale nemůžeme očekávat, že každá jeho odpověď bude taková, jakou si ji přejeme. Jak se píše v 1. Janově 5:14: „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“ Klíčem je řídit se Boží vůlí a nechat Ho, aby nás v životě vedl, a ne se snažit změnit Jeho vůli.

muz s rukami na pismech skutecna duvera v BohaKdyž máme víru a skutečně důvěřujeme Bohu, nebude nás trápit, jestli odpověď na naši modlitbu bude „ano“, „ne“ anebo „ještě počkej“.

Musíme se naučit Bohu důvěřovat, že ví, co je pro náš nejlepší a kdy je to pro nás nejlepší. Nemůžeme očekávat, že každá jeho odpověď bude ano a stejně tak nemůžeme očekávat, že každá odpověď a řešení přijde hned, jakmile po modlitbě otevřeme oči.

Když máme víru a skutečně důvěřujeme Bohu, nebude nás trápit, jestli odpověď na naši modlitbu bude „ano“, „ne“ anebo „ještě počkej“. Musíme věřit a čekat, zda Bůh ve své moudrosti uvidí, jestli je vhodné odpovědět tak, jak si přejeme, anebo jestli neexistuje nějaké lepší řešení. Stejně jako Ježíš i my bychom měli vždy s modlitbou pomyslet na slova „ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň“ (Lukáš 22:42).

 

Tento článek napsal Jonáš Pilka.