V písmech můžeme číst, že lidé často chválili Boha pomocí písní.

Hospodin je má síla a můj štít,
na něj se v srdci spoléhám.
Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá,
svou písní chci mu děkovat! (Žalmy 28:7)

A zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu:

„Veliké a předivné jsou tvé skutky,
Pane Bože Všemohoucí,
spravedlivé a pravé jsou tvé cesty,
Králi národů!“ (Zjevení 15:3)

Jsi-li veselý, chval Pána zpěvem, hudbou,
tancem a modlitbou chvály a díkůvzdání. (NaS 136:28)

Hudba je něco, co obohacuje náš život, může nás inspirovat, vést i nabádat. Pomocí hudby můžeme vyjádřit emoce, myšlenky i naše přesvědčení. Hlavně pomocí hudby a písní můžeme komunikovat, a to i s Bohem.

Neboť duši mou těší píseň srdce; ano, píseň spravedlivých je pro mne modlitbou a bude zodpověděna požehnáním na hlavu jejich. (NaS 25:12)

Pokud je píseň v našem srdci Bohulibá, prosby, které v ní vyjadřujeme, budou zodpověděny, takže je důležité, abychom se obklopovali hudbou, která nám pomáhá se k Nebeskému Otci přiblížit. Škoda, že je mnohdy těžké, najít hudbu, která by nás duchovně povznášela…

Proto jsme se jako tým čemuvěřímormoni.cz rozhodli, že vám pomůžeme takovou hudbu najít. Před Vánoci jsme se s vámi podělili o video a písničku „Zda Marie víš“, která byla jen první vlaštovkou. S přáteli a navrácenými misionáři jsme začali projekt, pomocí kterého vám chceme umožnit poslech bohulibé hudby v češtině. Doufáme, že první písnička z tohoto projektu se vám bude líbit a že vám udělá radost.