Nejsi dost dobrá. On stejně dostane lepší známku než ty. Vzdej to, do těch kalhot už se znova nevejdeš. Nedokážeš se postavit na vlastní nohy.

Myslím, že každý z nás se už s podobnými myšlenkami minimálně jednou za život setkal. Tyto myšlenky negativně ovlivňují nejen naše sebevědomí, ale někdy mohou ovlivnit také naši produktivitu a mohou způsobit, že se vzdáme svých snů a cílů. Naštěstí existuje celá řada návodů, jak si zachovat nadhled, když se zdá, že negativní myšlenky v našem životě převládají.

Co můžete dělat

Chtěla bych se s vámi podělit o několik rad, které napsal  Eric B. Murdock o tom, jak překonat nepříjemné myšlenky, které mohou vést k úzkosti nebo až
k depresi:

  1. Když se dostaví negativní myšlenky a pocity úzkosti, přestaňte na chvíli dělat to, na čem pracujete, sedněte si, zavřete oči a zhluboka dýchejte. Naplňte mysl uklidňujícími a mírumilovnými myšlenkami.
  2. Správná výživa, odpočinek a cvičení opravdu pomáhají našemu fyzickému, psychickému i duchovnímu blahu. Pro více informací o zdravém životním stylu článek zde.
  3. Věnujte pečlivou pozornost tomu, na co myslíte. Negativní, pochybovačné, nereálné, sebekritické myšlenky nebo myšlenky plné obav mohou spustit úzkost. Dejte si závazek, že se budete soustředit pouze na dobré, pozitivní a reálné myšlenky.
  4. Povídejte si s někým, kdo vám dokáže pomoci – například s rodičem nebo s jinou dospělou osobou, které věříte. Pokud je úzkost opravdu vážná, bude ji nejspíš potřeba léčit léky a terapiemi, což je ale naprosto v pořádku. To, že obdržíte pomoc, kterou potřebujete, není známkou slabosti nebo osobního selhání. Zároveň se snažte omezit kontakt s lidmi, kteří vás shazují nebo ve vás jiným způsobem negativní myšlenky vyvolávají.
  5. Začněte se věnovat činnostem, které vám do života přinesou Ducha svatého. Modlete se konkrétně o uklidnění. Uvědomujte si svá požehnání. Čtěte písma, která vám přináší klid, naději a sílu.
  6. Veďte si deník vděčnosti. Každý den si zapište tři nové věci, za které jste vděční. Vyhradíte-li si každý den čas na to, abyste přemýšleli nad tím, s čím jste v životě spokojení a co dobrého se vám ten den stalo, vaše mysl se postupně začne více a více soustředit na pozitivní věci.

Negativní myšlenky nejsou od Boha

Pamatujte, že vás Nebeský Otec miluje a že „cena duší je veliká v očích Božích“ (NaS 18:10). To znamená, že vaše hodnota je veliká. S touto znalostí si věřte a čelte strachu a zkouškám s vírou. Postupujte dál kupředu s důvěrou a dělejte vše, co je ve vašich silách.

 

Tento článek upravila Dáška Dynková na základě článku, který se objevil v časopisu New Era v roce 2017.