Nejoblíbenější novoroční předsevzetí, která si lidé ve Spojených státech v posledním roce dali, byla jíst zdravě a pravidelně cvičit. „Naučit se něčemu novému,“ „být více zorganizovaný“ a „více číst“ tento seznam doplňovaly.

I když se tyto cíle mohou zdát hodnotné, ani jeden z nich není uveden níže jako předsevzetí na rok 2018. Prošli jsme několik proslovů z generální konference a našli jsme specifické cíle, o které nás proroci požádali, abychom si je dali. Kdy jindy by bylo lepší jejich výzvu přijmout než nyní?

1. Najděte někoho, koho by mohli učit misionáři

V současné době slouží po celém světě více něž 70 000 misionářů na plný úvazek. I když je tato armáda misionářů na plný úvazek naprosto impozantní, proroci nás vyzývají, abychom se do této práce více zapojovali.

President Monson řekl: „Nyní je čas, aby se členové a misionáři spojili ve společném úsilí a společně pracovali na Pánově vinici a přiváděli duše k Němu. Připravil pro nás prostředky, díky nimž se můžeme dělit o evangelium mnoha různými způsoby, a pokud budeme jednat s vírou v to, že dokážeme nést Jeho dílo kupředu, bude nám v této práci pomáhat.“

Starší M. Russell Ballard zopakoval tato slova presidenta Monsona na generální konferenci v říjnu 2013 a vyzval členy, aby našli někoho, koho by mohli misionáři učit.

Řekl: „Když členové pohlížejí na práci na spasení jen jako na svou zodpovědnost, může jim to nahánět strach. Když na to pohlížejí jako na výzvu následovat Pána a přivádět k Němu duše, aby je mohli učit starší a sestry na plný úvazek, je to inspirující, osvěžující a povznášející. Nežádáme, aby všichni dělali všechno. Prostě žádáme všechny členy, aby se modlili, protože víme, že pokud každý člen, mladý či starší, osloví … jen ‚jednoho člověka‘, miliony lidí pocítí lásku Pána Ježíše Krista.“

2. Pracujte usilovněji na rodinné historii

Pryč je doba, kdy bádání v rodinné historii znamenalo hodiny vyčerpávajícího a nudného sezení u mikrofišové čtečky. FamilySearch.org udělalo velký pokrok ve zjednodušení genealogického bádání. Starší David A. Bednar povzbuzuje členy – zejména mládež – aby využili těchto prostředků a usilovněji pracovali na rodinné historii.

Starší Bednar řekl: „Povzbuzuji vás, abyste studovali, abyste vyhledávali své předky a abyste se připravili na vykonávání zástupných křtů v domě Páně za své zemřelé příbuzné. A naléhavě vás žádám, abyste pomáhali druhým vyhledávat jejich rodinnou historii.“

3. Zbavte se zášti

I když některé cíle jsou lehce měřitelné, u tohoto je to těžší. President Henry B. Eyring ale řekl, že úsilí, které vynaložíme na poskytnutí – či požádání o – odpuštění, stojí za oběť, kterou musíme přinést.

President Eyring řekl: „Mnozí z vás, tak jako já, jste pocítili strach jít za někým, vůči němuž jste se provinili nebo kdo ublížil vám. A přesto vídávám, že Pán znovu a znovu obměkčuje srdce, včetně toho mého. A tak vás vyzývám, abyste v Pánově zastoupení přišli k někomu, komu byste, nehledě na své možné obavy, nabídli lásku a odpuštění. Slibuji vám, že když to učiníte, pocítíte lásku Spasitele k onomu člověku a Jeho lásku k vám, a nebude se zdát, že tato láska přichází z velké dálky.“

4. Staňte se odborníkem

President Dieter F. Uchtdorf nabízí Svatým posledních dnů něco více, než jen nejasný cíl „zlepšení studia písem“. Dal členům Církve návrh, aby se díky dennímu studiu stali odborníkem na určité téma z písem. Konkrétně vyzval nositele kněžství, aby se stali odborníkem na kněžství, ale jakékoli téma z evangelia stojí za důkladné prostudování.

President Uchtdorf řekl: „Vyzývám vás, abyste se stali odborníkem … v naukách evangelia. Žijeme v době, kdy písma a slova novodobých proroků jsou dostupná snadněji než v jakékoli jiné době v historii světa. Nicméně … je naší zodpovědností se po nich natáhnout a chopit se jejich učení.“

5. Vyhraďte si více času na chrám

Město Provo se po dokončení chrámu Provo City Center stalo druhým městem, které má na svém území dva chrámy SPD. Vzhledem k tomu, jak moc jsou chrámy v dnešní době přístupné, máme skvělou příležitost se zavázat k tomu, abychom se více podíleli na chrámovém uctívání.

Starší Richard G. Scott řekl: „Povzbuzuji vás, abyste si stanovili svůj vlastní cíl toho, jak často se budete podílet na obřadech poskytovaných v chrámech, které jsou v provozu. Co jiného je důležitější než návštěva chrámu a účast na jeho obřadech? Jaká činnost by mohla mít na manžele větší vliv a mohla by jim přinést více radosti a skutečného štěstí než společné uctívání v chrámu?“

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách utahvalley360.com a napsala ho Breanna Olaveson. Do češtiny ho přeložil Zdeněk Šindýlek.