Matka Tereza vyjádřila svou prosbu pro ostatní: „Buď projevem… laskavosti; měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.“  Někdy je možná jednodušší se na druhé prudce ohradit, ale přemýšleli jste někdy nad tím, jak hlubokou ránu může v druhé osobě zanechat nelaskavé jednání? A proč Matka Tereza vybízí k uplatňování této křesťanské vlastnosti?

Důležitá křesťanská vlastnost

„Člověk podobný Kristu jedná s druhými laskavě. Laskavost má prostupovat všechna naše slova a skutky v práci, ve škole, v Církvi, a obzvláště doma,“  řekl Joseph B. Wirthlin. Z toho vyplývá, že laskavost je jednou z křesťanských vlastností. V Bibli nalezneme nejeden příklad laskavé služby. Osobně vždy obdivuji příběh milosrdného Samaritána. Nedělal totiž rozdíly mezi lidmi. A když viděl, že je potřeba pomoci bližnímu v nouzi, byl ochoten ho ošetřit, pomoci mu, a dokonce za něj zaplatit ubytování. Jeho jednání dobře popsal Lukáš: „Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ (Lukáš 6:37)

dve sestry pod destnikemNikdy nevíme, co se druhým honí v hlavě a proč v určitých situacích jednali určitým způsobem. Co však máme pod kontrolou je to,
jak s druhými zacházíme my.

Dokonalý příklad laskavého jednání

Ježíš Kristus byl ztělesněním laskavého jednání. Strávil nespočet hodin tím, že sloužil druhým, že je utěšoval v jejich strastech, že jim žehnal a že se na ně nedíval skrz prsty, když za ním přišli s prosbou o pomoc. V Janovi nás učí: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.” (Jan 13:35) Nikdy nevíme, co se druhým honí v hlavě a proč v určitých situacích jednali určitým způsobem. Co však máme pod kontrolou je to, jak s druhými zacházíme my.

Nejen Bible je skvělým zdrojem příkladů o laskavém chování, spousta duchovních vedoucích a myslitelů se k tomuto tématu také vyjádřili. I když ne vždy víme, co se děje v životech lidí okolo nás, máme možnost s nimi zacházet laskavě. Dalajláma učil: „Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné…“. Kdy jste vy naposledy projevili laskavý skutek služby?

 

Tento článek napsala Dáška Dynková.

Zdroje:

https://www.lds.org/general-conference/2005/04/the-virtue-of-kindness?lang=eng

https://citaty.net