Slyšeli jste někdy o půstu? A nemyslím tím tzv. intermittent fasting (přerušovaný půst), kterého je v posledních pár letech plný internet. Nebojte, nikdo se nesnaží zpochybnit benefity, které zastánci této praktiky uvádí a pociťují. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, kde se půst jako takový vlastně vzal? A že vám možná může přinést něco víc, než vysněnou postavu a zdravější tělo?

Půst je dobrovolné zdržení se jídla a pití za účelem budování duchovní síly. První zmínky o půstu najdeme ve starém zákoně. Tehdy se jednalo o zásadu, která byla častou zvyklostí. Tím to samozřejmě nekončí. V písmech se píše pokračujte v půstu a modlitbě1 a proto členové Církve Ježíše Krista i v dnešní době věří, že půst je přikázání od Boha. Není to tak, že pokud se odmítnete postit, nemůžete být členy Církve, ale většina členů se dobrovolně pravidelně postí.

Někteří lidé, ale nemůžou půst v této podobě praktikovat. Ať už se jedná o malé děti, těhotné ženy, diabetiky nebo jinak tělesně znevýhodněné jednotlivce všichni mají možnost se zapojit do půstu jiným způsobem. Odpověď na otázku jak nalézáme ve slovech staršího Malcolma S. Jeppsena: “Půst je ztělesněním oběti – zásada něco si odepřít, za účelem stát se duchovnějším jedincem. K dosažení tohoto cíle je možné obětovat něco jiného než jídlo nebo pití. Můžete se zdržet například televize, filmů nebo dlouhého spaní.2

Postíme se každý měsíc, během první neděle v měsíci, tzv. postní neděle. A to po dobu 24 hodin nebo tak, že vynecháme dvě po sobě jdoucí hlavní jídla. Celý proces začínáme a končíme modlitbou. Poté Církvi věnujeme peníze, které bychom jinak utratili za nákup potravin. Je na každém, aby si zvolil vhodnou částku. Tyto peníze jdou do poslední koruny lidem, kteří je nejvíce potřebují. Z těchto prostředků se především pomáhá lidem v oblasti, ve které byly darovány nebo se posílají tam, kde je to nejvíce potřeba.

V nelehkých obdobích nám může půst pomoci najít odpovědi, útěchu nebo pomoc a proto se můžeme postit i kdykoliv jindy než během postní neděle. Za co byste se postili vy? Spousta lidí, i těch, co se postí pravidelně, má problém najít si pro půst důvod. Hlavní je, abyste se postili upřímně od srdce. Na přesné formulaci důvodu až tak nezáleží. Pro představu můžu uvést nějaké příklady.

 1. Hledání odpovědí
  Myslím si že každý z nás stál alespoň jednou v životě před rozhodnutím, které pro něj bylo složité. Jakou školu si mám vybrat? Je pro mě ten pravý? Kdy je nejlepší čas založit rodinu? Která investice je bezpečná? Půst nám pomáhá utřídit si myšlenky a soustředit se na to, co právě řešíme ve svém nitru. Někdy přijde jasná odpověď a někdy přijde v podobě, kterou bychom nečekali.
 2. Uzdravení
  Může se stát, že jsme ve fyzické, mentální nebo duševní nepohodě. Bez ohledu na to, v jakém měřítku utrpení prožíváme, skrze půst spojený s modlitbou můžeme pocítit částečnou nebo úplnou úlevu.
 3. Překonání zkoušky
  Ve chvílích, které se nám zdají bezvýchodné, kdy máme pocit, že není nic, co mi sami můžeme udělat, je pro nás poslední nadějí půst. V písmech nám Bůh slibuje, že nám pomůže a zajistí naše potřeby a proto věříme, že i když se věci zdají být naprosto ztracené, nemáme se vzdávat. Díky půstu můžeme dobýt své duchovní baterky a najít řešení nebo útěchu.

  Příklad překonání obrovské zkoušky můžeme najít ve Starém zákoně v příběhu mladé židovky. Ester byla manželkou perského krále, který na popud chamtivého Hamana nechal nařídit, aby byli vyvražděni všichni židé v království. Mladá královna se chystala předstoupit před krále a tím riskovala vlastní život. Ostatní židy poprosila o pomoc.

  “Jdi a shromažď všecky Židy, což jest jich v Susan, a posťte se za mne, a nejezte ani píte za tři dni, v noci ani ve dne. Já podobně, i panny mé postiti se budou, a teprv vejdu k králi, což však neobyčejné jest, a jestližeť zahynu, nechť zahynu.3” Asi si umíte představit, jak příběh dopadl.
 4. Pomoc
  Těžké chvíle nezažíváme jenom my, ale také lidé kolem nás. Stejně jako se postil lid královny Ester, můžeme se za druhé postit i my. Někdy se jedná o pomoc, kterou doprovází skutky. Jindy jde jen o tichou pomoc v pozadí, například se postíme za druhé, aby věděli, jak mají vyřešit situaci ve které jsou, nebo aby měli dost síly. Půst nám může pomoci rozlišit, jaká pomoc je nejvíce vhodná.
 5. Vděčnost
  A když zrovna neprochází našim životem žádná bouře, můžeme jednoduše vyjádřit Bohu svoji vděčnost za to, co máme.

Jednoduše je to stejné jako s modlitbou… můžeme se postit za cokoliv, co cítíme, že my nebo kdokoli jiný potřebuje. Je důležité zdůraznit, že modlitba je nezbytnou součástí celého procesu. “Bez modlitby není půst úplným půstem, ale pouze hladověním. Pokud chceme, aby náš půst byl více, než jen vynechání jídla, musíme povznést své srdce, svou mysl a svůj hlas a spojit se Nebeským Otcem.4

I když se 24 hodin bez jídla a vody může zdát jako úplné bláznovství, mnohým lidem to přináší požehnání a pomoc v každodenním životě. Tak co myslíte, stojí za to to aspoň zkusit?

 1. Omni 1:26
 2. https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2008/09/to-the-point/i-have-a-medical-condition-that-keeps-me-from-fasting-but-i-still-want-fast-sunday-to-be-special-how-can-i-bring-the-spirit-closer-to-me-on-fast-sundays?lang=eng
 3. Ester 4:16
 4. https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2001/04/the-law-of-the-fast?lang=eng