Kategorie: Plán Spasení

Co pro mě znamená rodinná historie

Při práci na rodinné historii můžeme objevit mnoho zajímavých příběhů a osudů. Naše redaktorka Dáša píše o tom, co při pátrání po předcích odhalila ona.

Naše rozhodnutí určují náš osud

Všichni v životě činíme určitá rozhodnutí. Některá se týkají důležitých rozhodnutí, jiná banálních. Avšak všechna do určité míry určují náš osud.

Cesty k pravému štěstí

Všichni lidé se v životě snaží nalézt radost a štěstí. Avšak ne všichni vědí, kde jej hledat.

Svoboda z dodržování přikázání

Mysleli jste si, že svoboda jednání a dodržování přikázání nemají nic společného? Ve skutečnosti jsou propojeny více než by si člověk myslel.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Chrámy nejsou tak zvláštním místem kvůli tomu, jak nádherné jsou navenek. Spíše jde o to, co se odehrává v srdci lidí, kteří jsou uvnitř. Protože tam koná Bůh své nejdůležitější dílo. <3

Video vytvořila Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Česká republika
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Matouš 7:15-16: Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Víte, jak vypadali naši apoštolové ve svatební den? Fotky v novém článku! Kdo se vám líbí nejvíc? :)
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Nemusíme být dokonalí - stačí se snažit.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Krásnou neděli všem! Tento týden jsme studovali Matouše 1 a Lukáše 1. Co vás v lekci na tento týden zaujalo nejvíce? Napište nám do komentářů. ❤️

„Z hlediska smrtelného člověka se jednalo o něco nemožného. Panna nemohla počít. A nemohla počít ani neplodná žena, pro niž byly roky, kdy by mohla mít děti, již dávno minulostí. Avšak Bůh měl v plánu narození svého Syna i Jana Křtitele, a tak se Maria a Alžběta, navzdory vší pravděpodobnosti z hlediska pozemského, staly matkami. Kdykoli se setkáme s něčím, co je zdánlivě nemožné, může být užitečné vzpomenout si na jejich zázračné zážitky. Můžeme překonat své slabosti? Můžeme se dotknout srdce člena rodiny, který nejeví zájem o evangelium? Gabriel mohl stejně tak promlouvat k nám, když Marii připomněl: „Nebude [nic] nemožné u Boha.“ (Lukáš 1:37.) A Mariina odpověď může být i odpovědí naší, když Bůh zjeví svou vůli: „Staniž mi se podlé slova tvého.“ (Lukáš 1:38.)“
- Příručka Pojď, následuj mne - pro jednotlivce a rodiny: Nový zákon 2019
Copyright © 2019 Věřím v Krista.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest